CANNI Nhũ Kim Cương

99.000₫
215.000₫

001 Lemon Yellow

99.000₫
132.000₫

002 Fresh Yellow Green

99.000₫
132.000₫
Hàng đặt trước

003 Neon Lime

99.000₫
132.000₫

021 Navy Blue

99.000₫
132.000₫
Hàng đặt trước

029 Pale Purple Blue

99.000₫
132.000₫

032 Special Purple

99.000₫
132.000₫
Hàng đặt trước

038 Light Blue Grey

99.000₫
132.000₫
Hàng đặt trước

040 Soft Pink

99.000₫
132.000₫
Hàng đặt trước

042 Dark Magenta

99.000₫
132.000₫
Hàng đặt trước

047 Jovial Peach

99.000₫
132.000₫
Hàng đặt trước

056 Dark Pink

99.000₫
132.000₫
Hàng đặt trước

057 Elegant Purple

99.000₫
132.000₫

060 Light Nude Pink

99.000₫
132.000₫
Hàng đặt trước

063 Silky Beige

99.000₫
132.000₫

068 Crystal Purple

99.000₫
132.000₫

069 Soft Lilac

99.000₫
132.000₫

071 Pale Violet Red

99.000₫
132.000₫

074 Fresh Blue

99.000₫
132.000₫

078 Spring Green

99.000₫
132.000₫

082 Milk Green

99.000₫
132.000₫

083 Corn Silk

99.000₫
132.000₫

086 Purple Red

99.000₫
132.000₫

088 Fresh Fuchsia

99.000₫
132.000₫

089 Flesh Pink

99.000₫
132.000₫
Hàng đặt trước

101 Light Nude

99.000₫
132.000₫

104 Rust Red

99.000₫
132.000₫
Hàng đặt trước

105 Bright Red

99.000₫
132.000₫

106 Agate Red

99.000₫
132.000₫
Hàng đặt trước

107 Salmon Orange

99.000₫
132.000₫
Hàng đặt trước

109 Barbie Pink

99.000₫
132.000₫
Hàng đặt trước

112 Fluorescent Magenta

99.000₫
132.000₫

119 Rose Carmine

99.000₫
132.000₫

120 Charming Rose

99.000₫
132.000₫

122 Burgundy Red

99.000₫
132.000₫
Hàng đặt trước

123 Mysterious Red

99.000₫
132.000₫

127 Dark Brown

99.000₫
132.000₫

131 Bright Grey

99.000₫
132.000₫

138 Light Brown

99.000₫
132.000₫

146 Milky Rose

99.000₫
132.000₫
Hàng đặt trước

150 Blackish Green

99.000₫
132.000₫

153 Light Olive

99.000₫
132.000₫
Hàng đặt trước

155 Purple Brown

99.000₫
132.000₫

156 Platinum Grey

99.000₫
132.000₫

157 Blue Marine

99.000₫
132.000₫
Hàng đặt trước

160 Bright Green

99.000₫
132.000₫

161 Pure Black

99.000₫
132.000₫
Hàng đặt trước

163 White Smoke

99.000₫
132.000₫
Hàng đặt trước

165 Fuchsia

99.000₫
132.000₫

167 Mustard Yellow

99.000₫
132.000₫

169 Olive Green

99.000₫
132.000₫

170 Black Rose

99.000₫
132.000₫
Hàng đặt trước

183 Blasting Glitter

99.000₫
132.000₫

184 Pink Glitter

99.000₫
132.000₫
Hàng đặt trước

189 Lilac Glitter

99.000₫
132.000₫
Hàng đặt trước

192 Lilac Sparkle

99.000₫
132.000₫

193 Purple Pearl

99.000₫
132.000₫

194 Blue Pearl

99.000₫
132.000₫

197 Glittering Gold

99.000₫
132.000₫

198 Light Pink Pearl

99.000₫
132.000₫

199 Shiny Sweetheart

99.000₫
132.000₫
Hàng đặt trước

200 Pink Mother Of Pearl

99.000₫
132.000₫

201 Mocha Pearl

99.000₫
132.000₫
Bộ lọc
popup

Số lượng:

Tổng tiền: